Abonnementsbetingelser Audio Media A/S

Abonnementsbetingelser

Aftalens indgåelse

Ved køb af dette abonnement indgår du en aftale med Audio Media A/S.

Audio Media A/S
Brogårdsvej 22
2820 Gentofte
CVR 16315648

Sådan fungerer dit abonnement

Modtagelse

Senest på udgivelsesdagen modtager du det nye magasin til den pris, som fremgår af indbetalingskortet. Særtilbud gælder kun husstande der ikke har haft abonnement de sidste 6 mdr. medmindre andet fremgår i tilbuddet.

Gaver, der evt. er tilknyttet et abonnementstilbud, vil blive fremsendt senest 21 dage efter betalingen er registreret, såfremt andet ikke fremgår.

Hvis adresseoplysningerne på ordren ikke er korrekte, påtager Bladkiosken.dk sig ikke ansvar for forsendelsen eller evt. bortkomst af denne. For at der kan leveres korrekt, skal modtagers navn stå på postkassen, som hører til den angivne adresse, og det er købers ansvar at kontrollere dette.

Velkomsttilbud

Hvis du benytter dig af et af vores velkomsttilbud, vil dit abonnement automatisk fortsætte, indtil du opsiger det. Ønsker du ikke at fortsætte efter prøveperioden, skal du blot huske at opsige det.

Adresseændring kan foretages via elektronisk selvbetjening på www.mitabonnement.dk.

Du kan også sende en flyttemeddelelse via mail til info@audio.dk. Husk abonnementsnummer og alle oplysninger om din nye adresse. Adresseændring kan også meddeles pr. telefon.

Opsigelse

Abonnementet vil fortsætte indtil det opsiges. Du kan til enhver tid opsige dit abonnement ved udløb. Opsigelser og ændringer skal altid ske senest 5 dage efter modtagelsen af indbetalingskortet for at få virkning på næste udgivelse. Udmeldelse, adresseændringer mm. modtaget senere vil først få virkning fra næstkommende blad. Manglende betaling, returnering af blade eller nægtet modtagelse af blade fritager ikke for betaling af allerede udsendte blade. Opsigelse af abonnementer skal altid ske skriftligt eller på www.mitabonnement.dk

Ved udsendelse af rykkerskrivelse vil der blive pålagt rykkergebyr.

Opgørelse af din konto

Hvis der på dit indbetalingskort er medtaget et skyldigt beløb, som du har betalt en gang, bedes du indbetale hele beløbet. Indbetalingen har krydset denne opkrævning, men vi holder styr på dine indbetalinger og beløbet bliver automatisk reguleret på næste opkrævning. Du vil aldrig komme til at betale for det samme blad 2 gange.

Selvbetjening

Brug vores kundeserviceportal www.mitabonnement.dk til at selvbetjene det meste i dit abonnement.

Benyt venligst indbetalingskortet senest på den angivne indbetalingsdato.

Ved indbetaling beder vi dig anvende vedhæftede indbetalingskort, som er påført dit abonnementsnummer. Så er du sikker på, at din betaling bliver registreret korrekt.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte kundecenter på telefon +45 33 91 28 33. Du bør altid have dit kundenummer klar, når du ringer.