Abonnementsbetingelser Burda Nordic A/S

Abonnementsbetingelser

Aftalens indgåelse

Ved køb af dette abonnement indgår du en aftale med Burda Nordic A/S.

Burda Nordic A/S
Albuen 23
6000 Kolding
CVR 33034245

Hvis adresseoplysningerne på ordren ikke er korrekte, påtager Bladkiosken.dk sig ikke ansvar for forsendelsen eller evt. bortkomst af denne. For at der kan leveres korrekt, skal modtagers navn stå på postkassen, som hører til den angivne adresse, og det er købers ansvar at kontrollere dette.

Efter abonnementsperioden fortsætter abonnementet i løbende abonnement, til det opsiges. Du betaler første gang online gennem Bladkiosken.dk, hvorefter der bliver sendt girokort til dig, når abonnementet bliver fortløbende. Abonnementet kan når som helst opsiges med 14 dages varsel, både telefonisk og skriftligt. 

 

1. Som medlem får du tilsendt magasinet på udgivelsesdagen. Medlemstilbuddene gælder ikke i Grønland, i udlandet eller på Færøerne. Der tages forbehold for pris-, moms- og portoændringer samt ændringer af medlemsbetingelserne.
2. Dit medlemskab løber, indtil det opsiges.
Efter introduktionstilbuddet fortsætter du ind i en ny betalingsperiode på 3 magasiner.1 måned prøve-medlemskaber tilknyttet automatisk kortbetaling, fortsætter i et løbende, månedligt abonnement.
3. Ønsker du at opsige dit abonnement, skal din opsigelse være os i hænde 30 dage inden din medlemsperiode udløber.
Introduktionstilbud kan ikke opsiges.
4. Skift magasin-funktionen kan ikke benyttes i introduktionsperioden.
5. Returnering af magasin eller nægtet modtagelse af magasin over for posten fritager ikke for betaling af allerede udsendte blade.
6. Indgår der en gave i dit tilbud, vil den blive sendt separat, 1-2 uger efter at vi har registreret din betaling, medmindre andet er angivet i tilbuddet.
7. Du har 14 dages fortrydelsesret på dit køb. Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, du har modtaget dit første magasin. Ønsker du at fortryde aftalen, skal du underrette os om, at du har fortrudt aftalen ved at kontakte vores kundeservice. 

Betaling af medlemskab:
Betaling med girokort:
8. Betaling med girokort pålægges et gebyr på 29 kr. pr regningsperiode.
9. Fakturabeløbet er forfaldet til betaling på den på fakturaen angivne betalingsdato. Ved betaling senere end sidste rettidige betalingsdato betales gebyrer og morarenter fra forfaldsdagen i henhold til renteloven.
10. Et medlemskab med skyldig saldo, fremsendes en slutafregning tillagt kr. 99,00 i administrationsgebyr.

Automatisk kortbetaling:
11. Har du valgt at betale med automatisk kortbetaling vil dit betalingskort blive trukket ved dit magasins betalingsdato, alt efter magasinets udgivelsesfrekvens. Automatisk kortbetaling er en gratis betalingsløsning (0 kr./mdr.) På din selvbetjening på www.mitmedlemskab.dk kan du til enhver tid ændre din betalingsmetode.
Du kan afvise en betaling eller gøre indsigelse ved at kontakte vores kundeservice. Dette skal ske senest hverdagen før betalingsdatoen.
Dine kortoplysninger bliver, i tilmeldingsperioden, udelukkende opbevaret af DIBS, som er en dansk betalingsformidler.
Alle informationer sendes sikkert (SSL-krypteret).

Digital fremsendelse af faktura
Burda Nordic fremsender faktura via e-mail, såfremt denne er oplyst.
Det er kundens ansvar at opdatere sin e-mail, når denne udskiftes. Dette kan gøres under Mit medlemskab.

Serviceinformation
Du kan nemt og hurtigt administrere dit abonnement på www.mitmedlemskab.dk Her kan du bl.a. skifte magasin, sætte på pause og ændre adresse. Log ind med medlemsnummer + postnummer.

Opsigelse af abonnement
Du kan kontakte kundeservice på 70117080 eller på mail abonnementdk@burdanordic.com