Abonnementsbetingelser Jysk Fynske Medier P/S

Abonnementsbetingelser

Aftalens indgåelse

Ved køb af dette abonnement indgår du en aftale med Jysk Fynske Medier P/S.

Jysk Fynske Medier P/S
Bugattivej 8
7100 Vejle
CVR 36503335

Introduktionstilbud
Tilbud gælder kun for private personer over 18 år, der er bosat i vores dækningsområde, og gælder kun husstande, der ikke har haft levering af Fyens Stiftstidende inden for de sidste 6 måneder. Kundeservice forbeholder sig retten til at godkende bestillingen. Der må ikke være økonomisk mellemværende mellem modtageren og Jysk Fynske Medier. Et abonnement tegnet til introduktionspris vil automatisk fortsætte til normal abonnementspris. Som abonnent har du gratis adgang til e-Avisen på de ugedage, hvor du abonnerer på den trykte udgivelse og alt indhold på www.fyens.dk. Reklamer fra Jysk Fynske Medier og vores samarbejdspartnere i form af løse og faste indstik kan forekomme og anses som en del af den trykte udgivelse. Denne form for reklamer kan ikke fravælges.
 
Priser
Prisen på abonnementet fremgår af opkrævningen. Prisændringer varsles i avisen og får tidligst virkning fra den førstkommende fornyelse af abonnementet. Abonnementer med månedlig ratebetaling prisreguleres i henhold til gældende pris på årsabonnement og vil altid følge normale prisændringer.
 
Opsigelse
Husk at abonnementet altid skal opsiges telefonisk eller skriftligt (gerne som besked via www.fyens.dk/kundeservice). Det er ikke nok at lade være med at betale regningen. Et abonnement kan altid opsiges eller ændres med 1 måneds varsel til udløbet af en måned (uanset varigheden af den indeværende abonnementsperiode), dog kan et nyt årsabonnement ikke opsiges de første 5 måneder. Alle abonnementer kan til enhver tid opsiges til udløb af den aftalte abonnementsperiode. Du forpligter dig kun til at betale for de aviser, der er leveret i henhold til abonnementsbetingelserne. Der bliver ikke leveret trykte udgivelser, og der er ikke adgang til det digitale abonnement fra det tidspunkt, hvor abonnementet ophører i henhold til gyldig opsigelse. Ved genbestilling bliver en eventuel saldo fra et tidligere abonnement medregnet. Du skal huske selv at afmelde evt. PBS i dit pengeinstitut. Visse prøveabonnementer stopper automatisk, og det vil fremgå på din ordrebekræftelse i disse tilfælde.
 
Fortrydelsesret
Efter i henhold til forbrugeraftaleloven har du 14 dages fortrydelsesret ved tegning af et abonnement hos Jysk Fynske Medier.  Ønsker du at fortryde købet, skal meddelelse herom være afsendt til Jysk Fynske Medier inden udløbet af 14 dage. Fristen regnes fra det tidspunkt, du indgår aftale om abonnement til digitale udgivelser på Jysk Fynske Mediers hjemmesider. Ved indgåelse af aftale om trykte udgivelser regnes fristen fra det tidspunkt, hvor du får leveret den første trykte udgivelse. Falder den sidste dag for udøvelse af fortrydelsesretten på en helligdag, en lørdag, grundlovsdag, den 24. december eller den 31. december, udløber fristen den følgende hverdag. Jysk Fynske Medier tilbagebetaler abonnementsbetalingen fratrukket de trykte udgivelser, du har modtaget, inden du gav meddelelse om, at du ønsker at udnytte fortrydelsesretten. Hvis du vil gøre brug af din fortrydelsesret, skal det ske via denne hjemmeside: www.fyens.dk/kundeservice.
Har du oprettet et PLUS- eller et Digital-abonnement har du ved aftalens indgåelse frasagt dig fortrydelsesretten, idet produktet giver øjeblikkelig adgang til både PLUS-artikler og e-Avisen.

Har du yderligere spørgsmål, kan de fleste svar ligeledes findes her: www.fyens.dk/kundeservice. Du kan også ringe til Kundeservice på 63151515.
 
Betaling og tilgodehavender
Abonnementet betales forud via indbetalingskort, Betalingsservice, netbank eller kortbetaling. Godtgørelse for evt. manglende aviser fratrækkes på abonnementsopkrævningen. Du har mulighed få din opkrævning tilsendt på mail, hvis du ønsker dette, så send en besked via www.fyens.dk/kundeservice med oplysning om mailadresse, navn og adresse - skriv "PDF-opkrævning" i emnefeltet. Hvis et abonnement opsiges, og der ved abonnements-periodens udløb er et restbeløb på kontoen, kan det udbetales, hvis Jysk Fynske Medier modtager en skriftlig anmodning. Der må påregnes op til 14 dages ekspeditionstid. Abonnementet kan tilmeldes Betalingsservice enten ved henvendelse til Kundeservice, via selvbetjening.laeserbonus.dk eller ved henvendelse i din bank. Efter tilmelding til Betalingsservice fremsender Jysk Fynske Medier regningerne til Betalingsservice og ikke til dig. Vælger du at afmelde dit abonnement Betalingsservice, vil du igen modtage indbetalingskort. En evt. afmelding af abonnementet ved Betalingsservice betragtes ikke som en opsigelse af dit abonnement.
Kortnummer, udløbsdato og kontrolcifre indtaster du ved betaling via hjemmesiden. Disse gemmes på en sikker måde, som er godkendt af Nets (PBS). Af sikkerhedsmæssige årsager kan de ikke blive vist igen, hverken på siden eller i mails. Dette sikrer også, at informationerne ikke kan misbruges. Vi vil aldrig bede dig om at gvie os disse oplysninger pr. mail, på papir eller pr. telefon. Ved din tilmelding accepterer du, at Jysk Fynske Medier må trække det aftalte beløb periodevis i overensstemmelse med prisen på det valgte abonnement og den valgte periode. Du adviseres pr. mail hver gang, der trækkes et beløb. Vær opmærksom på, at dit køb er bindende fra det øjeblik, du gennemfører abonnementskøb, og at du dermed er forpligtet til at betale det fulde beløb for hele den valgte periode og efterfølgende perioder, medmindre du opsiger dit abonnement - se regler for opsigelse. 
Ved opsigelse af abonnement slettes dine kortoplysninger automatisk.
 
Aftaleindgåelse og kvittering
Når du tegner et abonnement på udgivelser fra Jysk Fynske Medier inkl. Jysk Fynske Mediers webtjenester, indgår du en aftale med Jysk Fynske Medier P/S, Bugattivej 8, 7100 Vejle (CVR-nr. 36503335). Du modtager en kvittering pr. mail, når du bestiller et digitalt abonnement. Denne gælder som en kvittering for dit køb og du bør gemme kvitteringen, så du har den, når eller hvis du får brug for den. Handler du via app’en foretages handelen mellem Apple eller Playstore. Jysk Fynske Medier får ingen faktureringsoplysninger eller har mulighed for at refundere købet. Ønsker du f.eks. at få refunderet dit køb, sker det ved at henvende sig til Apple eller Google. Alle kontrakter og aftaler indgås på dansk og er underlagt dansk ret. Et abonnement hos Jysk Fynske Medier P/S indeholder samtykke fra dig om at modtage nyhedsbreve fra Jysk Fynske Mediers lokale fordelsklubber, og at tilsendte nyhedsbreve kan indeholde markedsføring. Du giver samtidig samtykke til at Jysk Fynske Mediers lokale fordelsklubber må kontakte dig på mail, sms, telefon og brev med relevante tilbud, nye apps, markedsføring, konkurrencer, læserundersøgelser og events fra Jysk Fynske Medier P/S. Dette kan omfatte markedsføring af produkter og ydelser inden for en række områder, herunder men ikke begrænset til aviser, magasiner, oplevelser og arrangementer, rejser, sportsudstyr, bil og båd, tøj og mode, fødevarer, bolig, elektronik, forsikring, job og uddannelse. Du kan til enhver tid afmelde dig nyhedsbrevet fra din lokale fordelsklub, via link nederst i mailen. Læs mere om BETINGELSERNE her

Hvis adresseoplysningerne på ordren ikke er korrekte, påtager Bladkiosken.dk sig ikke ansvar for forsendelsen eller evt. bortkomst af denne. For at der kan leveres korrekt, skal modtagers navn stå på postkassen, som hører til den angivne adresse, og det er købers ansvar at kontrollere dette.

Fraskrivelse af ansvar
Jysk Fynske Medier vil bestræbe sig på at levere trykte udgivelser som aftalt, samt bestræbe sig på, at de digitale udgivelser er tilgængelige på alle tidspunkter. Vi påtager os imidlertid ikke ansvar for tab, der måtte opstå som følge af manglende eller forsinket levering, tekniske fejl, problemer med opkobling til internettet, behandling af data i forbindelse med betaling, eller tab påført på anden måde, ligesom vi fraskriver os ethvert ansvar for tab forårsaget af, at brugere af digitale udgivelser har anvendt servicen uden at følge de tekniske kravspecifikationer og supplerende vejledninger.
Jysk Fynske Medier er ikke ansvarlig for fejl eller mangler ved købte produkter, herunder fejl i data mv., medmindre det kan påvises, at fejlen kan tilregnes Jysk Fynske Medier som forsætligt eller uagtsomt. Jysk Fynske Medier kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for tabt fortjeneste, driftstab eller andre indirekte tab. Købelovens ufravigelige mangelregler finder anvendelse ved forbrugerkøb, der er omfattet af købeloven. 
 
Ændring af abonnementsvilkår
Jysk Fynske Medier kan til enhver tid ændre de beskrevne abonnementsvilkår. Abonnementsvilkår vil i kort form fremgå af fakturaer, rykkerskrivelser mv. og de gældende abonnementsvilkår vil være beskrevet i deres fulde længde på selvbetjening.laeserbonus.dk
 
Abonnementer på den trykte udgivelse
Følgende vilkår gælder for Jysk Fynske Mediers trykte udgivelser: Fyens Stiftstidende – udover de under ”Generelle vilkår” beskrevne vilkår.

Udgivelsesdage
Avisen udkommer mandag-søndag hele året (inkl. helligdage).

Leveringsbetingelser
Jysk Fynske Medier tilstræber at levere avisen mandag-fredag inden kl. 7.00 og i weekenden inden kl. 8.00. For nogle landruter samt for kasseleveringer i sommerhusområder kan der dog være tale om levering indtil kl. 10:00 på hverdage og i weekenden. Ved levering med post kan leveringen ske helt frem til kl. 16:00 eller næste hverdag.

Flere adresser
Du kan få leveret avisen på forskellige adresser. F.eks. kan vi levere avisen i sommerhuset i weekenden og på bopælen på ugens hverdage.

Reklamationer og godtgørelse
Ved reklamation over manglende levering af en trykt udgivelse kontaktes Kundeservice indenfor rimelig tid efter den pågældende fejl eller mangel er opdaget. En udebleven papiravis godtgøres et beløb, der svarer til abonnementets gennemsnitlige dagspris pr. avis. Elektroniske udgivelser godtgøres ikke. Forsinkede aviser eller manglende enkeltsektioner godtgøres ikke. Godtgørelsen fratrækkes på den først mulige opkrævning.

Ferie
Avisen flyttes gratis til en ferieadresse i Danmark. I sommerhusområder leveres avisen som hovedregel i en kasse. Hvor der ikke er mulighed for dette, leveres avisen med post den førstkommende hverdag efter udgivelsesdagen. Ved afbestilling af den trykte udgivelse og e-Avisen i en ferieperiode, godskriver vi dig dagsprisen på dit abonnement.
Så længe du har et abonnement med introduktionsrabat, vil du i tilfælde af afbestilling ikke blive godskrevet dagsprisen, men have adgang til e-Avisen.
Som loyal (normalprisbetalende) abonnent har du også mulighed for at ændre den trykte udgivelse til e-Avis i en ferieperiode, den eneste ændring er, at den trykte udgivelse så ikke bliver leveret i din postkasse/brevsprække, og at du stadig kan læse e-Avisen uden ekstra omkostninger. Ferieændringer skal meldes til Kundeservice inden kl. 11 senest 2 hverdage før ændringen. Vi gør opmærksom på, at henvendelse via mail kan forlænge ekspeditionen yderligere.

Tilbud
Jysk Fynske Medier kontakter sine kunder med gode tilbud. Du kan frabede dig dette, i overensstemmelse med gældende lov, ved at kontakte CPR-registret.
 
StiftenFordele
StiftenFordele er Fyens Stiftstidendes loyalitetsklub og tilbyder helt eksklusive arrangementer samt gode tilbud og gode priser på spændende oplevelser, rejser og udflugter. Loyale (normalprisbetalende) abonnenter er fordelsmedlemmer og har dermed adgang til alle fordelene i StiftenFordele. Abonnenter på introduktionstilbud er intro-medlemmer og har dermed adgang til basistilbud, men ikke til plustilbud. Arrangementer og oplevelser skal bestilles og betales af abonnenten. Der afholdes spændende redaktionelle fordelsarrangementer forbeholdt normalprisbetalende abonnenter, hvor abonnenten kan medtage én ledsager.
 
Abonnementer på digitale udgivelser
Følgende vilkår gælder for Jysk Fynske Mediers digitale udgivelser – udover de under ”Generelle vilkår” beskrevne vilkår. Jysk Fynske Medier udbyder følgende digitale abonnementer: Web-nyhedsabonnementer, e-Avis med digital adgang, app-abonnementer (Nyhedskiosken). Kombi-abonnementer, hvor der visse af ugens dage leveres en papiravis og de andre dage alene e-Avis.
 
e-Avisen og www.fyens.dk
Tilgængelighed
For at få adgang til Jysk Fynske Mediers digitale udgivelser er det en betingelse, at du er tilsluttet internettet og abonnementet er betalt. De digitale abonnementer understøttes af de fleste browsere og styresystemer, men Jysk Fynske Medier garanterer ikke, at disse understøttes af samtlige browsere og styresystemer. Der er adgang til et abonnement på flere enheder – f.eks. pc, smartphone, tablet m.v. via Nyhedskiosken. Adgangen er personlig og må ikke overdrages til personer udenfor din husstand. Jysk Fynske Medier er ikke ansvarlige for evt. fejl på abonnentens eller dennes tekniske udbyders udstyr. Manglende adgang godtgøres ikke.
Når du køber et abonnement på en af Jysk Fynske Mediers webtjenester opretter du samtidig en profil. Oplysninger, der er obligatoriske i forbindelse med køb af abonnementet, er tydeligt markeret i profilformularen. Afgivelse af øvrige oplysninger er frivilligt. Din profil er strengt personlig, og må ikke benyttes af personer udenfor din husstand. Såfremt Jysk Fynske Medier bliver bekendt med, at din profil tilgås af personer udenfor husstanden, forbeholdes retten til at lukke din profil og kræve erstatning for ethvert tab opstået i forbindelse med uretmæssig brug af din profil.
Du skal selv sørge for, at oplysningerne i din brugerprofil til enhver tid er opdaterede, og at dit password holdes hemmeligt. Hvis uvedkommende ændrer ved din profil, er det dit eget ansvar, og vi råder dig i så fald til at ændre password.
Dit abonnement vil kun være tilgængeligt via din profil, og produkter, der indgår som en del af abonnementet, vil kun være tilgængelige i abonnementsperioden, medmindre andet er særlig bestemt i tilknytning til det enkelte produkt. Jysk Fynske Medier bestræber sig på, at sådanne produkter er tilgængelige via din profil i 6 måneder, men vi kan ikke garantere dette, da visse produkter helt eller delvist er underlagt tredjemands rettigheder. Produkterne kan printes, men ikke nødvendigvis downloades.
Vi anbefaler, at du printer produkter, som du vil være sikker på at have adgang til i fremtiden.
Kan du ikke tilgå din profil, eller oplever du andre fejl eller mangler ved abonnementet bedes du kontakte Kundeservice telefonisk eller skrive en besked via www.fyens.dk/kundeservice.
 
eAvis
Udgivelse
Vi tilstræber at gøre den digitale e-Avis udgave af Fyens Stiftstidende tilgængelig straks efter produktion.

Reklamationer
Evt. manglende adgang til eAvisen ved nedetider godtgøres som udgangspunkt ikke, men Jysk Fynske Medier kan i tilfælde af væsentlige nedetider godtgøre det tabte.

Opsigelse
Et e-Avis-abonnement skal opsiges ved henvendelse til Kundeservice på tlf. 63151515 eller ved at sende en besked via www.fyens.dk/kundeservice. Det er ikke nok at undlade at betale regningen.

Ferie
Det er ikke muligt at sætte e-Avisen i bero og dermed få forlænget den købte periode.
 
www.fyens.dk
Abonnementstyper på www.fyens.dk
Med et web-abonnement køber du adgang til alt indhold på www.fyens.dk (dog ikke eAvisen). Et web-abonnement betales pr. måned og opkræves automatisk på det betalingskort, der er anvendt ved bestilling af abonnementet første gang.  Et web-abonnement kan altid opsiges inden påbegyndelsen af en ny betalingsperiode.

Aftaleindgåelse og kvittering
Når du tegner et abonnement på udgivelser fra Jysk Fynske Medier inkl. Jysk Fynske Mediers webtjenester, indgår du en aftale med Jysk Fynske Medier P/S, Bugattivej 8, 7100 Vejle (CVR-nr. 36503335).
Du modtager en kvittering pr. e-mail, når du bestiller et digitalt abonnement. Denne gælder som en kvittering for dit køb og du bør gemme kvitteringen, så du har den, når eller hvis du får brug for den.

Reklamationer
Jysk Fynske Medier er ikke ansvarlige for evt. fejl på abonnentens eller dennes tekniske udbyders udstyr.

Betaling med kreditkort
I forbindelse med bestillingen af dit abonnement kan du angive det kreditkort, som du ønsker at betale abonnementet med. Ønsker du ikke at fortsætte med en ny abonnementsperiode, skal du afbestille abonnementet inden den næste abonnementsperiode påbegyndes. Det er dit ansvar, at de oplyste kort- og kontooplysninger er korrekte og ved evt. manglende betaling – uanset årsag - vil du få en besked. I betalingsvinduet kan du se hvilke kreditkort du kan benytte til betaling af dit abonnement. Jysk Fynske Medier håndterer ikke og gemmer ikke kortoplysninger, men anvender Quickpay og DIBS til håndtering af betaling for digitale abonnementer.

Retningslinjer for brug af profil og abonnementer
Det påhviler dig som bruger på www.fyens.dk at udvise hensyn overfor andre brugere ligesom dine eventuelle indlæg ikke må være i strid med gældende lovgivning, racistiske eller injurierende eller være skrevet i en grov eller krænkende tone. Du er til enhver tid selv personligt ansvarlig for alt, hvad du publicerer (ex. indlæg, billeder, video og lignende) og for at du vil holde Jysk Fynske Medier skadesløs for eventuelle krav fra tredjeperson som følge af din publicering. Jysk Fynske Medier forbeholder sig ret til at lukke profiler og/eller fjerne indlæg, der ikke overholder ovenstående. I tilfælde af overtrædelser af retningslinjerne for brug af abonnementer eller ved afgivelse af urigtige oplysninger ved køb af abonnementer, eller ved enhver anden form for misligholdelse forbeholder Jysk Fynske Medier sig retten til uden varsel at spærre en brugers profil og opsige abonnementet til udgang af den indeværende abonnementsperiode uden returnering af betaling for abonnementet. Det samme gælder, såfremt du udlåner til, eller på anden vis gør dit login tilgængeligt for personer uden for din husstand. En profil kan endvidere uden forudgående meddelelse spærres, såfremt Jysk Fynske Medier finder det påkrævet af tekniske eller sikkerhedsmæssige årsager. En midlertidig spærring af en profil vil ophøre, når forholdene, som har givet anledning til spærringen ikke længere er til stede.
 
Abonnementsvilkårene er senest revideret 17. januar 2019.