Abonnementsbetingelser Rydberg Publishing

Abonnementsbetingelser

Aftalens indgåelse

Ved køb af dette abonnement indgår du en aftale med Rydberg Publishing.

Handelsbetingelser

Rydberg Publishing
Søndergårdsvej 33
3500 Værløse
CVR 25563123

Sådan fungerer dit abonnement

Som abonnent modtager du dit blad som løbende abonnement, og vil modtage det senest på udgivelsesdatoen. Hvis ikke andet er nævnt, er abonnementet løbende, dvs. det forsætter automatisk indtil det opsiges. Du vil sammen med sidst forudbetalte nummer modtage girokort til betaling af ny periode.

Du skal være over 18 år for at være abonnent. Hvis du er under 18 år, skal vi have dine forældres eller værges samtykke.

Hvis adresseoplysningerne på ordren ikke er korrekte, påtager Bladkiosken.dk sig ikke ansvar for forsendelsen eller evt. bortkomst af denne. For at der kan leveres korrekt, skal modtagers navn stå på postkassen, som hører til den angivne adresse, og det er købers ansvar at kontrollere dette.

Opsigelse

Ønsker du at opsige dit abonnement, kan du gøre dette pr. e-mail til info@whisky.dk.

Dit abonnement kan opsiges med en måneds varsel. Er der binding på abonnementet kan det først opsiges efter bindingens udløb.

Har du betalt forud, sender vi det antal blade, du allerede har betalt for. Tilbagebetaling er ikke muligt.

Returnering af blad, manglende betaling eller nægtet modtagelse af blad betragtes ikke som opsigelse af abonnement og fritager dig ikke for betaling.

Betaling

Vi sender dig et indbetalingskort, som du bedes betale inden forfaldsdatoen. Ved manglende betaling sendes en rykkerskrivelse pålagt lovgivningsberettigede gebyr. Velkomsttilbud bortfalder ved manglende rettidig betaling.

Fortrydelsesret

Du har 14 dages fortrydelsesret efter modtagelsen af dit første blad. Returnerer du bladet, skal du meddele os herom hurtigst muligt. Fortrydelsesretten betinges af ubrudt emballage, og at du selv betaler omkostningerne ved returnering af bladet.

Ændring til abonnement

Har du ændringer til dit abonnement, herunder adresseændringer, ændring af betalingsperiode gøres det lettest ved at kontakte os via e-mail. Vi gør opmærksom på, at det er dit eget ansvar at oplyse adresseændringer – vi får ikke automatisk besked. Ændringer skal meddeles senest 14 dage før, den træder i kraft. Det samme gør sig gældende for midlertidig adresse eller ferieadresse.

Tilbud der inkluderer en velkomstgave

Indeholder dit velkomsttilbud en gave, sendes den cirka en uge efter, at din indbetaling er registreret.

Når du giver et abonnement i gave

Medmindre andet er oplyst, fortsætter abonnementet indtil det opsiges. Indbetalingskort sendes til betaler.

Persondata

Personoplysninger behandles fortroligt og lagres under sikre forhold i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Andet

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Rydberg Publishing på e-mail: info@whisky.dk eller ringe til på +45 2081 3743.

Der tages forbehold for prisændringer, udsolgte blade og ændringer af abonnementsbetingelser.